QUẬN 6

KHU VỰC QUẬN 6

Khu Vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Quận 6 Khánh Tâm 125 Minh Phung, Q6 839603984
Quận 6 Minh Phụng 180 Minh Phụng, Q.6 39691357
Quận 6 Minh Châu 141 Minh Phụng, Q6
Quận 6 Lê Nguyễn 4 Minh Phụng, Q6 909955958
Quận 6 Phúc An Khang 2 70 Minh Phụng, Q6
Quận 6 Á Châu 6 168A Minh Phụng, Q6
Quận 6 Anh Thu 1030 Hậu Giang, Q6 838776877
Quận 6 Thanh Giang 839 Hậu Giang, Q6 0983745422/01229911096
Quận 6 QT Sài Gòn 741 Hậu Giang, Q6
Quận 6 Quốc Bình An 563 – 565 Hậu Giang, Q6 939261749
Quận 6 Tân Hương 201 Hậu Giang, Q6
Quận 6 Kim Ngọc 44 Hậu Giang, P.2, Q6 914863563
Quận 6 Bảo Ngọc 174 Hậu Giang, Q6 1277606606
Quận 6 Phúc Anh 200B Hậu Giang, P6, Q6 839690220
Quận 6 Ht 407 407 Hậu Giang, Q6 939558178
Quận 6 Nguyễn Thành 401 Nguyễn Văn Luông, Q6
Quận 6 Thanh Hà 123 Nguyễn Văn Luông, Q6
Quận 6 Minh Vy 326 Nguyễn Văn Luông, Q6 939038792
Quận 6 Bảo Thư 239 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 938899582
Quận 6 Trung Nhân 242C Nguyễn Văn Luông, Q.6 1264264848
Quận 6 Thành Đạt 260A Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 38751863
Quận 6 Thiện Mỹ 245A Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 908697410
Quận 6 Bình Phú 334 Cư Xá Phú Lâm, Q6
Quận 6 Thân Tâm 222B Bà Hom, Q6 983307800
Quận 6 Thanh Xuân 253 Bà Hom, Q6 913046530
Quận 6 Ngọc Điệp B16 Bà Hom, Q6
Quận 6 Thiện Tâm A4 Bà Hom, P13, Q6 983305220
Quận 6 Phú Tâm 2 276A Bà Hom, P12, Q6 909604567
Quận 6 Tú Anh 9 179 Phạm Văn Chí, Q6 902859769
Quận 6 Tường Hy 402 Phạm Văn Chí, Q6
Quận 6 Thảo Lâm 452 Phạm Văn Chí, Q6 909534126
Quận 6 HT 40 327 Phạm Văn Chí, Q6
Quận 6 Ngọc Thảo 219E Phạm Phú Thứ, Q6 939273952
Quận 6 Phúc Lộc 143 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 0986148675/0989994962
Quận 6 Thuận Khiêm 95 Lý Chiêu Hoàng, Q6
Quận 6 Trang Châu Lô 2A Lý Chiêu Hoàng, Q6
Quận 6 Quang Minh 6A Lý Chiêu Hoàng, Q6
Quận 6 Diệu Xuân 1C Lý Chiêu Hoàng, Q6
Quận 6 Yến Vy 95 Trần Văn Kiểu, P10,Q6 1697155200
Quận 6 Mai Khang 152 Trần Văn Kiểu, P10, Q6
Quận 6 Ngọc Thủy 983B Lò Góm, Q6 983808995
Quận 6 Thảo Dung 951 Lò Góm, Q6 98380899
Quận 6 Tường Thịnh 661 Lò Góm, Q6 839606688
Quận 6 Thiên Khánh 174A Tân Hòa Đông, Q6 975554899
Quận 6 Bảo Châu 170G Tân Hòa Đông, Q6
Quận 6 Vy Khang 148 Tân Hòa Đông, Q6 944595799
Quận 6 Lập Thành 223 Tân Hòa Đông, Q6
Quận 6 Hạnh Loan Ii 120 Tân Hòa Đông, Q6 903673865
Quận 6 Thanh Dung 133/34B Văn Thân, P4 , Q6
Quận 6 Y Dược 14 Minh Phụng P5 Q6 866861009
Quận 6 Á Châu 4 67A Hậu Giang, P5, Q6 908213688
Quận 6 An Ngân Phát 252 Trần Văn Kiểu, P6, Q6
Quận 6 Thống Nhất 257 Bình Tiên, P.8, Q.6
Quận 6 Tân Quang Huy 22 Phạm Đình Hổ, P.2, Q.6 906688824
Quận 6 Việt Hương 56 Lô G Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 1696868455
Quận 6 Mỹ Dung Số 40 269 Phạm Văn Chí, Q.6 1222716689
Quận 6 Thúy Loan 204 Gia Phú, P.1, Q.6 1216950121
Quận 6 Khánh Vân 247 Đặng Nguyên Cẩn, P.14, Q.6 905167103
Quận 6 Hoàng Chinh 171 Bình Phú, P.9, Q.6
Quận 6 Minh Ánh 1031G Hậu Giang, P.11, Q.6 1668832092
Quận 6 Gia Nghi 230 Nguyễn Văn Luông, P11, Q6 941753193
Quận 6 Thái Minh 77A Lê Quang Sung, P2, Q6 933300484
Quận 6 Nguyên Bình 168 Phạm Phú Thứ, P.4, Q.6 919781518
Quận 6 An Phúc 32 Phạm Phú Thứ, Q.6 909143481
Quận 6 Tấn Huy 240B Minh Phụng, P.6, Q.6 918140618
Quận 6 Thành Tâm 105B Bãi Sậy, Q.6 909174199
Quận 6 Thanh Châu 1A Tân Hóa, Q.6 914159003
Quận 6 Thanh Nhân 234/15 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Q.6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.