KON TUM

KHU VỰC KON TUM

PHƯỜNG/XÃ TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT NHÀ THUỐC
Tp.Kontum Hoàng Anh 212 Trần Hưng Đạo, Tp.Kontum, KonTum 0905 195599
Tp.Kontum Vạn Bảo Tín 330 Trần Hưng Đạo, Tp.Kontum, KonTum 0977 176 397
Tp.Kontum Quầy Thuốc Thiện Phú 297 Đào Duy Từ, Tp.Kontum, KonTum 0982 462 569
Tp.Kontum Quầy thuốc số 19c 49 Nguyễn Văn Linh, Tp.Kontum, KonTum 0905 992 639
H Sa Thầy Thuốc Tây Yến Anh Trần Hưng Đạo, Thôn 2, TT Sa Thầy, H Sa Thầy, Kon Tum 0935 915 829
H Ngọc Hồi Quầy thuốc DN Ngọc Hồi 655 Trần Phú, TT Plei Kan, H Ngọc Hồi, KonTum 0969 579 728
H Ngọc Hồi ĐLTT Số 122 839 Hùng Vương, TT Plei Kan, H Ngọc Hồi, KonTum 0978 107 145
H Ngọc Hồi Quầy Thuốc số 26 60 Hoàng Thị Lan, TT Plei Kan, H Ngọc Hồi, KonTum 060221 6266
H Ngọc Hồi Quầy thuốc Thiên Long 856 Hùng Vương, TT Plei Kan, H Ngọc Hồi, KonTum 0905 602 630
H Kon Rẫy Quầy Thuốc Thanh Tình Quốc Lộ 24 TT Đak Ruồng, Huyện Kon Rẫy, KonTum 097 8899 326

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.