BÌNH THẠNH

KHU VỰC QUẬN BÌNH THẠNH

STT Khu  Vực Tên nhà thuốc Địa chỉ
2 Bình Thạnh HT Số 38 163 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh
3 Bình Thạnh Kim Quốc 27 Nguyễn Văn Lạc P.21 Bình Thạnh
4 Bình Thạnh Minh Tuấn 179/2 Nơ Trang Long P12 Bình Thạnh
5 Bình Thạnh Thụy Ngọc 218 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh
6 Bình Thạnh Phan Huỳnh 71 P Ngô Tất Tố Bình Thạnh
7 Bình Thạnh Hồng Ánh 391A Đinh Bộ Lĩnh P26 Bình Thạnh
8 Bình Thạnh Nam Hoàng 363 Đinh Bộ Lĩnh P26 Bình Thạnh
9 Bình Thạnh Phạm Lê 317 Đinh Bộ Lĩnh P26 Bình Thạnh
10 Bình Thạnh Vạn Hạnh 301 Đinh Bộ Lĩnh P26 Bình Thạnh
11 Bình Thạnh HT Số 71 301 Đinh Bộ Lĩnh P26 Bình Thạnh
12 Bình Thạnh Thu Thủy 79/6B Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh
13 Bình Thạnh Phú Mỹ 137 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh
14 Bình Thạnh Gia Hưng 3 Phạm Viết Chánh P19 Bình Thạnh
15 Bình Thạnh Tuệ Minh 21 Phạm Viết Chánh P19 Bình Thạnh
16 Bình Thạnh HT 42 78 Phạm Viết Chánh P19 Bình Thạnh
17 Bình Thạnh Số 72 72 Phạm Viết Chánh P19 Bình Thạnh
18 Bình Thạnh Hồng Lan 52 Phan Văn Hân, P.19, Q.Bình Thạnh
19 Bình Thạnh Ngọc Diệp 9 Phan Văn Hân, P19, Bình Thạnh
20 Bình Thạnh Minh Châu 47 Phan Văn Hân, Bình Thạnh
21 Bình Thạnh Như Mai I 164 Phan Văn Hân, Bình Thạnh
22 Bình Thạnh Thanh Nhã 74 Phan Văn Hân, Bình Thạnh
23 Bình Thạnh Thanh Hà 36 Nguyễn Thiện Thuật Bình Thạnh
25 Bình Thạnh Hồng Thịnh 89 Nguyễn Văn Đậu Bình Thạnh
26 Bình Thạnh Tú Lệ 174 Đường D2 P25 Bình Thạnh
27 Bình Thạnh Số 16 118 Ung Văn Khiêm P25 Bình Thạnh
28 Bình Thạnh Sỹ Tuấn 214 Ung Văn Khiêm P25 Bình Thạnh
29 Bình Thạnh Số 31 143A/11 Ung Văn Khiêm P25 Bình Thạnh
30 Bình Thạnh Kim Long 9 46 Ung Văn Khiêm P25 Bình Thạnh
31 Bình Thạnh Thu Thu Trang 2 4 Ung Văn Khiêm P25 Bình Thạnh
32 Bình Thạnh Phúc Thành 107 Điện Biên Phủ P15 Bình Thạnh
33 Bình Thạnh HT 36 104 Ngô Tất Tố P22 Bình Thạnh
34 Bình Thạnh Hoàng Nhân 13 Võ Duy Ninh P22 Bình Thạnh
35 Bình Thạnh Bảo Tâm 82 Võ Duy Ninh, Bình Thạnh
36 Bình Thạnh Hiền Mai 160 Phan Văn Hân P17 Bình Thạnh
37 Bình Thạnh Thanh Thanh 88/6A Phan Văn Hân P17 Bình Thạnh
38 Bình Thạnh Thiên Lộc 112 Vũ Tùng P2 Bình Thạnh
39 Bình Thạnh Hạnh Xuân Đường 92 Vũ Tùng P1 Bình Thạnh
40 Bình Thạnh Đại Phước Xuân 88 Vũ Tùng P1 Bình Thạnh
41 Bình Thạnh An Thiện 31 Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh
42 Bình Thạnh Hồng Quang 315A Bùi Hữu Nghĩa P1 Bình Thạnh
43 Bình Thạnh Skv Bùi Hữu Nghĩa 319 Bùi Hữu Nghĩa P1 Bình Thạnh
44 Bình Thạnh Mỹ Phước 280 Bùi Hữu Nghĩa P2 Bình Thạnh
45 Bình Thạnh Hoàng Phi 272 Bùi Hữu Nghĩa P2 Bình Thạnh
46 Bình Thạnh Bảo Châu 9 Nguyễn Xuân Ôn P2 Bình Thạnh
47 Bình Thạnh HT Số 5 48 Nguyễn Huy Lượng P14 Bình Thạnh
48 Bình Thạnh Cẩm Trúc 50 Phan Văn Hân P19 Bình Thạnh
49 Bình Thạnh HT Số 21 93 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh
50 Bình Thạnh Hà Anh 186 – 188 Xvnt P21 Bình Thạnh
51 Bình Thạnh Số 14 668 Xvnt P25 Bình Thạnh
52 Bình Thạnh Quỳnh Liên 611 Xvnt P26 Bình Thạnh
53 Bình Thạnh Hoàng Long 634 Xvnt P25 Bình Thạnh
54 Bình Thạnh Đức Hạnh 135/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh
55 Bình Thạnh Lê Bảo 9 Ngô Tất Tố, P22, Bình Thạnh
56 Bình Thạnh Số 12 19 Nguyễn Văn Tạc, P19, Bình Thạnh
57 Bình Thạnh Kim Phú 164 Xvnt, P21, Bình Thạnh
58 Bình Thạnh Minh Khoa 90 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Bình Thạnh
59 Bình Thạnh Việt Đức 168 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh
60 Bình Thạnh Huỳnh Thông 334D Nguyễn Xí, P13, Bình Thạnh
61 Bình Thạnh Hoàng Diệu 365 Bình Quới, P22, Bình Thạnh
62 Bình Thạnh Trí Thiên 30 Ngô Tất Tố, P19, Bình Thạnh
63 Bình Thạnh Mỹ Phẩm Làm Đẹp 138 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh
64 Bình Thạnh Thanh Vân 2 15/36 Võ Duy Ninh, P22, Bình Thạnh
65 Bình Thạnh Số 61 31 Huỳnh Mẫn Đạt, P19, Bình Thạnh
66 Bình Thạnh Bình Dân 25 Huỳnh Mẫn Đạt, P19, Bình Thạnh
67 Bình Thạnh Số 19 94 Nguyễn Văn Lạc, P19, Bình Thạnh
68 Bình Thạnh Hoa Lệ 31/19 Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh
69 Bình Thạnh Tiến Thịnh 30 Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh
70 Bình Thạnh Nhật Minh 24 Đường D2, P25, Bình Thạnh
71 Bình Thạnh Nguyệt Hân 73 Đường D5, P15, Bình Thạnh
72 Bình Thạnh Skv 46A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh
73 Bình Thạnh Thu Trang 147/8B Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh
74 Bình Thạnh Tâm An 268 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh
75 Bình Thạnh Số 24 668 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh
76 Bình Thạnh Long Hải 008 Cư Xá Thanh Đa, P27, Bình Thạnh
77 Bình Thạnh Ngân Tâm I 174 Bình Quới, P27, Bình Thạnh
78 Bình Thạnh Số 55 218 Bình Quới, P28, Bình Thạnh
79 Bình Thạnh Nhân Đức 6 211 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh
80 Bình Thạnh Thùy Anh 117 Bình Quới, P27, Bình Thạnh
81 Bình Thạnh Thanh Tuấn 103 Bình Quới, P27, Bình Thạnh
82 Bình Thạnh Khôi Nguyên 305A Bình Quới, Bình Thạnh
83 Bình Thạnh Đức Anh 186-188 Xvnt, P26, Bình Thạnh
84 Bình Thạnh Hoa Nguyên 87N Đinh Tiên Hoàng, P3, Bình Thạnh
85 Bình Thạnh Phương Nhị 437 Nơ Trang Long, P13, Bình Thạnh
86 Bình Thạnh Phan Quỳnh 71P Ngô Tất Tố, P.21, Bình Thạnh
87 Bình Thạnh Thanh Tâm 378 Nơ Trang Long, P13, Bình Thạnh
88 Bình Thạnh Hồng Quý 219A1 Nơ Trang Long, P12, Bình Thạnh
89 Bình Thạnh Ánh Thảo 29 Nơ Trang Long, P12, Bình Thạnh
90 Bình Thạnh Bảo Tín 290/4 Nơ Trang Long P12, Bình Thạnh
91 Bình Thạnh Lavan 169 Phan Văn Trị, Bình Thạnh
92 Bình Thạnh Thiên Tâm 151 Phan Văn Trị, P12, Bình Thạnh
93 Bình Thạnh Long Vân 125/33B Bùi Đình Túy, P24, Bình Thạnh
94 Bình Thạnh Thanh Kim 212 Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh
95 Bình Thạnh Nam Linh 259 Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh
96 Bình Thạnh Mai Linh 207 Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh
97 Bình Thạnh Khang Thịnh 9 Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh
98 Bình Thạnh Thanh Như 85 Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh
99 Bình Thạnh Nam Lộc 156 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh
100 Bình Thạnh Số 14 166A Nguyễn Văn Đậu, P7, Bình Thạnh
102 Bình Thạnh Song Thư 346B Lê Quang Định, P11, Bình Thạnh
103 Bình Thạnh Nhân Trọng 81 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh
104 Bình Thạnh Thiên Ngân 9A Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh
105 Bình Thạnh Trường Thọ 16 Vạn Kiếp, P3, Bình Thạnh
106 Bình Thạnh Thiên Vân 76 Vạn Kiếp, P3, Bình Thạnh
107 Bình Thạnh Bảo Xuân 106 Vạn Kiếp, P3, Bình Thạnh
150 Bình Thạnh Xuân Trang 93 Nguyễn Thượng Hiền, P.3, Q.Bình Thạnh
151 Bình Thạnh Việt Hải 230 Lê Quang Định, Bình Thạnh
153 Bình Thạnh Gia An 356/14 XVNT, P.25, Bình Thạnh
155 Bình Thạnh Nguyên An 47 Nguyên Hồng, P.11, Q,Bình Thạnh
156 Bình Thạnh Phương Minh 289 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q. Bình Thạnh
157 Bình Thạnh Tâm Châu 3 208 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh
158 Bình Thạnh Thúy Vân 311B Phan văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh
159 Bình Thạnh Bảo Xuân 2 95 Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh
160 Bình Thạnh Hồng Thúy 64 QL 13, P.26, Q.Bình Thạnh
161 Bình Thạnh Tâm Châu 02 396 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh
162 Bình Thạnh HT Số 53 109 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh
163 Bình Thạnh Mỹ Phượng 25B Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh
165 Bình Thạnh Miền Đông 199 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh
166 Bình Thạnh Hiền Thảo 233 Phan Văn Trị, P.11, Bình Thạnh
167 Bình Thạnh Ngọc Diệp 3 14B3 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh
168 Bình Thạnh Tâm Đức 79/9 Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh
202 Bình Thạnh Diệp Thanh Mai 220/9/23 XVNT, P.21, Quận Bình Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.