ĐÀ NẴNG

KHU VỰC ĐÀ NẴNG

Quận Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Đà Nẵng Vân Kha 308 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng 935525564
Đà Nẵng Thiên Ân 2 342 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, ĐN 946735277
Đà Nẵng Liên Thông 59B Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, ĐN 905595400
Đà Nẵng Thanh Huyền 57 Nguyễn Hưu Thọ, Hải Châu, ĐN 2362214842
Đà Nẵng Cẩm Tú 556 Hoàng Diệu, Hải Châu, ĐN 2363615757
Đà Nẵng Hiếu Khang 66 Cách mạng tháng tám, ĐN 1666543188
Đà Nẵng Mỹ Hạnh 127 Ngũ Hành Sơn, ĐN 987304476
Đà Nẵng Dapharco 96 791 Ngô Quyền, Sơn Trả, ĐN 1263618131
Đà Nẵng Thiên Phúc 802 Ngô Quyền, Sơn Trả, ĐN 905801804
Đà Nẵng Thiện Nhân 856 Ngô Quyền, Sơn Trả, ĐN 905047457
Đà Nẵng Kim Anh 241/1 Ông ích Đường, Cẩm Lệ, ĐN 983034504
Đà Nẵng Dapharco 155 Kios 3 chợ Cẩm lệ, ĐN 905074865
Đà Nẵng Dapharco 175 162, Hải phòng, Hải Châu, ĐN 2363891308
Đà Nẵng SKV 152 Quang Trung, Hải Châu, ĐN 2366253185

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

m.me/534726813250157